Tasandamine

Väga ebatasaste ja kaldus pindade tasandamiseks kasutatakse tasandussegu. Enne põranda katmist võib ühtlase imavusega tasase pinna saamiseks kasutada eri tüüpi tasandussegusid.

Samm-sammult

1. samm
Aluspinna ettevalmistamine
Vt aluspinna ettevalmistamise peatükki

2. samm
Tasandussegu valmistamine
Valmistage tasandussegu tehnilise kirjelduse kohaselt.

3. samm
Tasandussegu paigaldamine
Valage tasandussegu pinnale ja ajage pahtlilabidaga laiali. Õhumullide väljalaskmiseks töödelge värsket tasandussegu ogarulliga.