Põhiomadused

CE 79 UltraPox Color

2-komponentne kemikaalikindel toonitav epoksüsegu vuukimiseks ja plaatimiseks


Omadused

  • hõlpsasti pealekantav
  • veekindel 
  • kemikaalikindel
  • vuukide laius 2-6 mm
  • võib kokku puutuda joogiveega

Kirjeldus

CE 79 UltraPox Color 2-komponentne kemikaalikindel toonitav epoksüsegu vuukimiseks ja plaatimiseks (keraamilised jm plaadid, klaasmosaiik ja looduskivi). CE 79 võib kanda ka agressiivsete kemikaalidega kokkupuutuvatele pindadele nagu ravivannid, meiereid, suurköögid, basseinid, laborid, spaad, saunad ja aurusaunad. Sobib sise- ja välistöödeks, püsivalt märgade pindade puhul ning võib kokku puutuda joogiveega. Dekoratiivsete värviliste vuukide saamiseks lisage CE 80 UltraPox Mix-pigmente.

Vuugitäite kulu kalkulaator

Leia hõlpsasti vajalik vuugisegu kogus - proovi vuugitäite kulu kalkulaatorit siin.

Samm-sammult

Aluspinna ettevalmistamine

CE 79 nakkub kõigi puhaste, tugevate, kandvate, tasaste, kuivade ja niiskete naket vähendavatest ainetest vabade pindadega. Tasandage eelnevalt ebatasased pinnad või lohud (vt Ceresiti põrandakatte- ja siseviimistlustooteid).
Vuukimiseks peab plaatimissegu olema piisavalt kuivanud. Metalliga püsiva nakke tagamiseks peab pind olema puhas või kaetud epoksükorrosioonitõrjevahendiga. Vt tehnilist andmelehte!

Segamine


CE 79 on vedelast komponendist ja pastast koosnev reageeriv segu. Lisage vedel komponent (kõvendi) pastale (vaigule) ja segage aeglase käiguga segumikseriga täiesti ühtlase ja tükkideta massi saamiseni. Dekoratiivse värviefekti saavutamiseks lisage värvilisi CE 80 UltraPox Mix-pigmente ja segage uuesti triipudeta ühtlase tooni saamiseni.

Tööde käik - plaatide ja kivide kinnitamine

CE 79 kantakse peale sobiva plaadisuurusest sõltuva hammastusega kelluga. Tööaeg (kasutusaeg) on u. 90 min. Keraamiliste plaatide paigaldamisel suure koormusega kohtades (näit. ravivannides) kaitske pindu tehnilise andmelehe järgi.

Tööde käik - vuukimine

Enne vuukimist peab liimikiht piisavalt kuivama. Kandke CE 79 epoksüpahtli jaoks mõeldud kelluga puhtasse kuiva vuuki ja veenduge, et vuugid oleks täielikult täidetud. Seejärel eemaldage liigne segu vuugilabidaga diagonaalselt üle pinna tõmmates.

Puhastamine

Oodake puhastamisega, kuni segu on tahenenud. Eemaldage materjal peene käsna ja vähese vee abil plaatidelt. Puhastage ringikujuliste liigutustega ja eemaldage tekkinud kirme. Seejärel pühkige jäägid puhta peene käsna ja väga vähese veega. Lõplikku puhastust hõlbustab CE 51 Epoclean puhastusvette lisamine.