Kasutuskohad

 

kriitilised pinnad (terrassid)


nähtavad kiud

 

parem vastupidavus põrandakütte jaoks


terrassidele

 

vanale plaadikihile kandmiseks (CM 16 ja CM 17)

 

suurte plaatide jaoks

 

kiiremini kuivav (ainult CM 17)

Ceresit Fibre Force - how it works


Fibre Force - kuidas see toimib?

See Ceresiti uuendus põhineb Fibre Force'i kiududel ja annab segule suure tugevuse ja elastsuse.  Ceresiti plaatimissegus sisalduvad kiud loovad armeeritud tsooni, mis nakkub plaadiga ja aitab polümeermaatriksil pikaajaliselt koos püsida.

Paigaldamisel avaldatava surve tõttu tekib  plaadi alla peen- ja polümeeriosakestest kelme, millele on nüüd lisatud täiendavad kiud. Kiudude lisamine takistab kelme kahanemist kuivamise käigus, mille tulemusena kaotaks see aastate möödudes stabiilsuse. 

Tänu uuele kiupõhisele lahendusele saavutate kauakestva toime isegi kõige nõudlikematel ja kriitilisematel pindadel.

Pärast plaatimissegu pealekandmist hakkab tsemendi mikrostruktuur aeglaselt vett eraldama, kuni jõuab teatud jääkniiskuseni.  See protsess võib kesta mitu aastat. Kahanemisprotsessiga kaasneb rõhk, mis võib halvimal juhul põhjustada plaadi lahtitulekut.

Ceresiti elastsetes plaatimissegudes sisalduvad polümeerid tugevdavad tsemendimaatriksi struktuuri, tagavad hea keemilise nakke plaatide ja pindade vahel isegi keerukamatel juhtudel,  ning toimivad ühtlasi ühendite vahelise elastse puhvrina.
Ceresit on välja töötanud terve sarja Fibre Force-tehnoloogia põhiseid nähtavate kiududega plaatimissegusid.

  • Nad loovad armeeritud tsooni, mis  nakkub plaadiga
  • Nad tagavad polümeermaatriksi pikaajalise koospüsimise


Tootevalik


Tunnustused

 

Tervisele ohutu

Kogu Ceresiti elastsete plaatimissegude sarjas (CM 12, CM 12+, CM 12+ White, CM 14, CM 16, CM 17 ja CM 22) kasutatavad kiud vastavad Euroopa komisjoni ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse 1272/2008 VI lisa p 1.1.3 märkuste Q ja R nõuetele. Seda tüüpi kiud ei ole Euroopa komisjoni klassifikatsiooni kohaselt kartsinogeensed.

Ceresiti elastsetes plaatimissegudes kasutatavad kiud ei mõjuta toodete klassifitseerimist ja märgistamist ega muuda nende käitlemiseks ja pealekandmiseks soovitatavaid meetmeid.

See kinnitab selgelt, et Ceresiti elastsete plaatimissegude sarjas kasutatavad kiud on täiesti kahjutud, kui järgitakse samu turvameetmeid kui ilma kiududeta plaatimissegude kasutamise korral

 

Mis on EC1 sertifikaat?

EMICODE on madala emsissiooniga toodete rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandard. EC1 PLUS tähendab madalaimat emissioonitaset. Mida madalam on emissioonitase, seda 'tervislikum' on ruumikliima.

 

Veel

Vaadake Fibre Force'i videot!