Energia ja kliima

Energia- ja veekasutuse pidev optimeerimine koos väiksema toorainekaoga vähendab ressursikulu ja muudab CO2 kulu tootmistsükli käigus minimaalseks. Spetsiifilised tootmislahendused nagu fassaadide välised soojusisolatsioonisüsteemid võimaldavad lõppkasutajal energiakulusid kokku hoida ja panustada aktiivselt keskkonnakaitsesse.