Sotsiaalne areng

Jätkusuutlikud ehituspraktikad seisnevad inimeste õiglases kohtlemises ehitusprojekti kõigil etappidel. Henkel on pühendunud ausale konkurentsile hankest kuni teostuseni, samuti uute ehitusalaste standardite kinnistamisele praktiliste koolituste käigus.