CF 39 eposküsideaine

Kirjeldus

Universaalne epoksüsideaine tasandus- ja pahtlimasside valmistamiseks ning kruntimiseks

Omadused

  • vedelikukindel
  • hea koormustaluvus
  • lai kasutusvaldkond
  • blokeerib jääkniiskuse
  • kulu: sõltub kihi omadustest ja paksusest
  • pakend: 20 kg (A+B)
  • säilivus: 9 kuud

Lugege rohkem

CF 39 on laia kasutusvaldkonnaga kahekomponentne pigmenteerimata epoksüsideaine. Toodet võib kasutada mineraalsete epoksütasandus- ja pahtlimasside ning vaikbetooni sideainena ja epoksüklaaslaminaatide valmistamisel. Kui segada CF 39 sobivas vahekorras kuivatatud kvartsliivaga, saab süvendite täitmiseks ja betoonpindade tasandamiseks sobiva segu. Fraktsioonitud täiteaine lisamine võimaldab saada heade vastupidavusnäitajatega vaikbetooni. Vaikbetooni võib valmistada isekandvana paksusega vähemalt 20 mm või aluspinnaga seotuna paksusega vähemalt 5 mm. CF 39 võib kasutada kruntimisvahendina vaigupõrandate, nt CF 37 all ja CF 39 baasil valmistatud vaikbetooni all. Kui segada materjali vastavalt valitud kuivatatud kvartsliivaga, sobib see põrandate „kinnitraageldamiseks”, fassettide tegemiseks, paisumisvuukide, betooninurkade parandamiseks jms. CF 39 sobib ka niiskusejääkide blokeerimiseks betoonis ja valatud tsementpindades, mille jääkniiskus on kuni 6%. CF 39 sobib kasutamiseks hoonete sisepindadel. Mitte kasutada vaiku kohtades, kus aluspind võib altpoolt niiskust saada.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Samm-sammult

Aluspinna ettevalmistamine

Ceresit CF 39-t võib kasutada ainult puhastel, kuivadel, tugevatel ja koormust taluvatel aluspindadel: betoonpind (vähemalt B 20. klassi betoon, üle 3 kuu vana), valatud tsementaluskihid (vastupidavusega > 20 MPa, üle 28 päeva vana), nõutud vastupidavusega tasandavad põrandasegukihid ja epoksükatted. Aluspinnad tuleb puhastada nakkuvust takistavatest ainetest (rasv, määrdeõlid, tolm, bituumen jms).

Tööde käik

Ceresit CF 39 tarnitakse kahes pakendis, mis sisaldavad eraldi koostisosa A ja B. Koostisosa A (vaik) tuleb massi ühtlustamiseks enne läbi segada. Seejärel valada väljamõõdetud kogus koostisosa A tööanumasse ja lisada sellele vastav kogus koostisosa B (kõvendi) märgitud suhte järgi. Mõlemad koostisosad segada mikseri (300–600 p/min) abil läbi, kuni on saadud ühtlase värvusega mass. Segamise ajal riisuda mikseriga anuma seintele ja põhja kogunenud massi. Segamisaeg on ligikaudu 3 minutit. Kui kogu pakendit ei kasutata korraga ära, tuleb arvestada 20 kaaluosa koostisosa B kohta 100 kaaluosa koostisosa A.