CM 77 ULTRAFLEX väga elastne ja mitmeotstarbeline silaanmodifitseeritud plaatimissegu

Kirjeldus

Väga elastne ja mitmeotstarbeline silaanmodifitseeritud plaatimissegu keraamiliste plaatide kinnitamiseks kõigile keerulistele pindadele.

Omadused

  • kauakestev tugev nake kõigi raskete pindadega
  • püsivalt elastne nake - absorbeerib pingeid
  • veekindel: sise- ja välitöödeks
  • kemikaalikindel ja lööke summutav
  • reguleeritav kuivamisaeg

Lugege rohkem

Sobib sise- ja välistöödeks ning tagab tugeva nakke isegi keerulistel pindadel nagu metall, puit, klaas, sünteetilised vaigud ja pinnakatted - tavaliselt ilma krundita.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Samm sammult

Aluspinna ettevalmistamine

CM 77 nakkub kõigi tugevate, kandvate, tasaste, kuivade ja niiskete ning naket halvendada võivatest ainetest vabade pindadega. Tasandage eelnevalt ebatasased pinnad ja lohud (vt Ceresiti põranda- ja siseviimistlustooteid). Eemaldage ebapiisava tugevusega pinnakatted. Karestage kips-/anhüdriidpõrandad (mittekriidistunud, hea nakkega) mehhaaniliselt ja puhastage tolmust. CM 77 nakkub ilma eeltöötluseta metalli, klaasi, puidu, betooni, krohvi ja tsementpõrandate, Xylolite'i, vanade plaatide, kunstkivi ja põrandaküttega!
Värsked tsementpõrandad (3-5 päeva pärast paigaldamist) krunditakse CL 71 või CK 740-ga.
Vt tehnilist andmelehte!

Tööde käik

Segu kantakse pinnale plaatide suurusest sõltuva hammastusega segukammiga. Sisetöödel kaetakse plaadi tagakülg (kontaktpind) vähemalt 65% ja välistöödel vähemalt 90% seguga (kasutatakse kombineeritud plaatimismeetodit, s.t õhuke segukiht kantakse ka plaadi tagaküljele).

Kuivamine ja puhastamine

CM 77 on silaanipõhine segu, mis tahkub õhuniiskusega kokkupuutel. Tahkumise kiirendamiseks pihustage liimikihile õhuke veekiht.
NB! Tööriistu ja plaadipinda ei puhastata veega, vaid kuiva lapiga. Värsked seguplekid saab ära alkoholi, õli või vedeldiga; tahkunud materjali vaid mehhaaniliselt.