Tööstuspindade plaatimine

Ükski muu tööstushoone osa ei pea taluma nii suuri pingeid kui põrandakate: suur koormus, äärmuslik temperatuur, niiskus ja agressivsed kemikaalid. Sageli esitab mitme teguri üheaegne mõju plaatimistoodetele kõrgeid nõudeid. Eriti raskes keskkonnas on aluskonstruktsiooni, hüdroisolatsiooni ja plaatimistoodete kvaliteedil ja õigel projekteerimisel ning oskuslikul paigaldusel oluline tähtsus. Seetõttu pakub Ceresit spetsiaalseid süsteemseid lahendusi mehaanilise koormuse, termilise pinge, kemikaalide rünnaku ja piirtingumustega toimetulekuks - mitmekülgset teavet leiate meie spetsiaalsetest tööstushoonete plaatimist käsitlevatest brošüüridest.

Samm-sammult

1. samm

Aluspinna ettevalmistamine

Enne projekteerimist tuleb luua nõuete profiil, mis arvestaks olulisimaid tegureid:

* mehaanilised koormused
* termilised pinged
* kemikaalide mõju
* kokkupuude niiskuse ja vedelikega
* piirtingimused

Nende tegurite hindamine määrab kindlaks põrandakonstruktsiooni alates vundamendist kuni pealiskihini ja õige tootevaliku. Eriti raskes keskkonnas on projekteerijate, ehitajate ning põrandapaigaldajate ja plaatijate töö tihedalt seotud ja vajab käsikäes tegutsemist.

2. samm

Hüdroisolatsioon

Sellised alad nagu suurköögid puutuvad kokku suurte veekogustega, eriti ilma surveta veega. Niiskuskahjustuste ohu vähendamiseks soovitame paigaldada keraamilised plaadid ja ühendada need äravoolu või kanalite abil ühisesse süsteemi.

3. samm

Plaatimine

Õigesti projekteeritud ja oskuslikult paigaldatud keraamilised plaadid ja nende aluskonstruktsioon on väga tõhusalt toimivad tooted, mis tulevad toime isegi äärmuslike punktkoormuste ja ratastega. Aastakümnete vältel väga raskeid kasutustingimusi taluda suutes pakuvad nad ühtlasi suurepärast lahendust majanduslikust seisukohast vaadates. Kuid põrandkonstruktsiooni tugevus ja pikk kasutusiga ei sõltu ainult plaatidest, vaid ka aluskihtidest alates põrandast kuni vuugitäiteni. Seetõttu tagabki Ceresit innovatsioonil ja kogemusel põhinevad tõhusad süsteemsed lahendused.