CT 17 KRUNT
– NÄHTAMATU JÕUD

CT 17 KASUTAMISE PÕHJUSED

SEOB TOLMU

Lahtine tolm on eraldumist soodustav tegur, mis võib oluliselt vähendada uue kihi naket, põhjustada pragude teket ja materjali koorumist. Tolm tuleb tolmuimejaga eemaldada ja ülejäänu seotakse krundi abil tõhusalt aluspinnaga, et tekitada järgmiste tööde jaoks sobiva nakkega pind.

TUNGIB SÜGAVALE

Krundi spetsiaalne koostis tagab selle tungimise sügavale aluspinna sisse ja kapillaarpooride sulgemise, mis suurendab aluspinna tugevust.

VÄHENDAB VEEIMAVUST

Kruntide kasutamisega vähendame vee imbumist pealmistest kihtidest sisemistesse ning see võimaldab saavutada kõikidel pinnaosadel ühtlase nakke, tagab järgmistele materjalidele ühesugused kuivamistingimused, lihtsustab järgmiste kihtide pealekandmist, vähendab nende materjalikulu ning liiga kiirest kuivamisest tingitud pragude tekke või koorumise ohtu.

ENNE JA PÄRAST

TUGEVDAB PINDA

KAITSEB JÄRGMIST KIHTI PRAGUDE TEKKE JA KOORUMISE EEST

SEOB TOLMU

TUNGIB SÜGAVALE PINNASTRUKTUURI

CT 17 PRAKTIKAS

KASUTUSALAD

MIKS KASUTADA KRUNTI...

PÕRANDASÜSTEEMIS?

ENNE PINNA PAHTELDAMIST?

ENNE PLAATIMIST?

ENNE RENOVEERIMIST?

ENNE VÄLISSOOJUSTUSE PAIGALDAMIST?

CT 17 PROFI SÜGAVALE IMENDUV KIIRESTI KUIVAV KRUNT

Omadused:

  • Tugevdab aluspinda
  • Vähendab aluspinna imavust
  • Võimaldab alustada tsement- ja lubitsementpindade plaatimist
  • juba 15 minuti pärast
  • Kollane värv – aitab jälgida töö edenemist