Andmekaitseavaldus

Isikuandmete kaitse avaldus
 

1.      Üldine

Henkel Balti OÜ (edaspidi: Henkel) austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi kasutada.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.
 

2.   Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: Henkel Balti OÜ

Vastutava üksuse aadress: Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et võimaldada kasutajatele veebisaidi kasutamist ja tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine ja turvalisus. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Andmete vastuvõtjad võivad olla vastutavate ettevõttesiseste osakondade liikmed, muud Henkeli sidusettevõtjad, välised teenuseosutajad (nt tarkvaramajutuse ja sisuhalduse pakkujad, reklaamiagentuurid, muud kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kui see on vajalik nende teenuste osutamiseks), ametiasutused oma asjakohaste ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel, näiteks nende ametliku taotluse korral või kui see on vajalik Henkeli õiguste koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, samuti Henkeli ettevõtete praegused või tulevased omandajad müügi, ühinemise, omandamise või muu äritehingu korral.
 

3.       Isikuandmete edasine töötlemine

a)       Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

b)      Loteriid

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie veebisaidil aeg-ajalt korraldatavas loteriis osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid loterii läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui auhindade jagamine või loterii korraldamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik loterii (loosimise) läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

c)       Toote katsetamine

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie toote katsetamises osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid toote katsetamiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui toote katsetamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik toodete katsetamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

d)      Veebiseminar

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi veebiseminaris osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid veebiseminari läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui veebiseminari läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teile veebiseminari võimaldamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

e)      Küsitlused

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi küsitluses osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid küsitluse läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui küsitluse läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik küsitluse läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

f)        Vestlusrobot

Meie vestlusrobotit on võimalik kasutada täiendavaid isikuandmeid esitamata, kuid võib juhtuda, et olete täiendavaid isikuandmeid sisestanud vastavale tekstiväljale. Me ei kasuta teie andmeid muudel eesmärkidel kui teie päringule vastamine. Võime muuta teie päringu anonüümseks, et seda säilitada oma tööprotsesside parandamiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud siis, kui see on teie päringule vastamiseks vajalik.

Teie andmete töötlemine ja kasutamine põhineb õigusnormidel, mille kohaselt on asjaomased toimingud õigustatud, kuna andmete töötlemine on teie päringule vastamiseks vajalik.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks säilitamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis säilitame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks, või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.
 

4.       Nõusolek / nõusoleku tagasivõtmine

a)       Tarbija-/kliendisuhete haldamine / võrgukogukonnad

Te olete võinud anda nõusoleku selleks, et Henkel töötleb

 • teie poolt Henkelile edastatud kontaktandmeid,
 • teie Henkeliga peetud elektroonilise kirjavahetuse sisu ja asjaolusid, näiteks kontaktvorme või e-kirju,
 • teiepoolset Henkeli veebisaitide kasutust,
 • andmeid teie osaluse kohta Henkeli veebipõhistes koolitustes,
 • tegevust Henkeli sotsiaalmeediasaitidel (blogides, Facebooki fännilehtedel jm),

Henkeli kliendi-/tarbijasuhtluse haldamise/siduskogukonna raamistikus

järgmistel eesmärkidel:

 • reklaam (posti teel, brauseris, rakendustes ja nagu allpool kirjeldatud, kui annate selleks täiendavalt nõusoleku);
 • tehniline nõustamine, näiteks toodete või tehnoloogia kasutamise kohta,
 • turu-uuringud;
 • veebipõhiste teenuste osutamine, nt e-õpe, vebinarid;
 • üritustega seotud kommunikatsioon;
 • küsitluste läbiviimine;

Valitud eesmärkide saavutamiseks võib Henkel

 • eespool loetletud andmeid kombineerida Henkeli teie kohta seaduslikult kogutud muude andmetega (nt loteriidest või muudest tegevustest veebisaidil) ja
 • neid andmeid sobivate reklaamimeetmete kindlakstegemiseks analüüsida.

Analüüsimisel kasutab Henkel automatiseeritud meetodit, mis aitab võimalikke ostjaid käsitlevat teavet prioriseerida. Kontaktid liigitatakse nende võrgutegevuse ja võrguvälise tegevuse järgi. Lähtudes kontakti kategooriast ja asukohast määratakse talle müügipersonal ja ta hakkab meie toodete ja teenuste kohta erinevat teavet ning reklaammaterjale saama.

Te võite olla andnud nõusoleku, et Henkel võib edastada teie isikuandmeid GFK-le järgmisel eesmärgil:

 • kontaktaadresside vastavusse viimine ja ajakohastamine.

Me säilitame teie andmeid ainult teie nõusoleku kehtivuse ajal või nii kaua, kui õigusaktides andmete säilitamise kohustustega ette nähtud.

Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, näiteks klõpsates kinnitusmeilis olevale hüperlingile või [SIIA]. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

b)      Reklaam e-posti teel

Te võite lisaks olla andnud nõusoleku selleks, et Henkel võtab teiega e-posti (e-kirjad, SMS, MMS, kiirsõnumid) ja/või telefoni teelt ühendust seoses pakkumiste, toodete ja teenustega Henkeli liimtehnoloogia toodete valikust

Kasutame teie andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse avalduse punkti 4 alapunktiga a, et teile asjakohased avalikustamismeetmed edastada.

Te võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, näiteks klõpsates kinnitusmeilis olevale hüperlingile või [SIIA].Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.
 

5.       Küpsised, pikslid, sõrmejäljed ja muud sarnased tehnoloogilised lahendused

See veebisait kasutab küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebilehitseja salvestab ajutiselt teie seadme kõvakettale ja mida on vaja meie veebisaidi kasutamiseks. Sageli sisaldab küpsis unikaalset identifikaatorit juhuslikult loodud numbri kujul, mis salvestatakse teie arvutisse. Mõned neist aeguvad, kui veebisaidi vaatamise lõpetate, kuid mõned püsivad seadmes kauem. Tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutatakse automaatselt. Teisi küpsiseid (või sarnaseid tehnoloogiaid) kasutatakse ainult teie eelneval nõusolekul.

Küpsise tüüpe on erinevaid. Esimese poole küpsised on külastatava veebisaidi paigutatavad küpsised, mida saab lugeda ainult see sait. Kolmanda poole küpsised paigutavad muud organisatsioonid, mida me kasutame erinevate teenuste saamiseks. Näiteks kasutame väliseid analüütikateenuste osutajaid, mis paigutavad meie nimel küpsiseid, et saaksime teavet selle kohta, mida meie veebisaidil meeldivaks ja mittemeeldivaks peetakse. Külastatav veebisait võib sisaldada ka manustatud sisu, mis pärineb näiteks YouTube’ist ja selline sisu võib omakorda seada enda küpsiseid.

Piksel on läbipaistev kujutis, enamasti suuruses kuni 1 × 1 pikslit, mis paigutatakse veebisaidile, et koguda andmeid, nagu IP-aadress, brauseri tüüp, pääsuaeg või varem seatud küpsised sisu individualiseerimiseks või sirvimise tõhustamiseks ja lihtsustamiseks. Piksleid kasutatakse sageli koos küpsistega, sest pikslid loovad ja haldavad küpsiseid.

Kui olete oma nõusoleku andnud, kogub veebisait andmeid seadme operatsioonisüsteemi, brauseri, keele, installitud kirjatüüpide, IP-aadressi, lisandmoodulite ja muu kohta. See võimaldab seadme korduvtuvastamist kasutajaspetsiifilise turustamise eesmärgil.

Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste ja muude tehnoloogiliste lahenduste ning nende kasutamise eesmärkide kohta leiate lisateavet meie veebisaidi „Küpsiste“ jaotisest ja „Küpsiste seadetest“. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates meie veebisaidil asjakohaste küpsiste seaded; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes.

Teie eelistused salvestatakse domeenipõhiselt igas brauseris ja seadmes eraldi. Seega, kui te kasutate meie veebisaiti kodus ja tööl või eri brauseritega, peate andmete säilitamise keelama igas seadmes või brauseris.

a)      Mapp Intelligence (varem Webtrekk)

Kui olete oma nõusoleku andnud, kogub ja salvestab see veebisait turustamise ja optimeerimise eesmärkidel andmeid, kasutades selleks Saksamaal majutatud Mapp Digitali tehnoloogiat (aadressil Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berliin, Saksamaa). Selleks on teie seadmesse installitud küpsis. See küpsis kogub andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kohta. Andmed salvestatakse ja neid töödeldakse edasi anonüümsete või pseudonüümsete kasutajaprofiilide põhjal (sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja teenusest). Need kasutajaprofiilid salvestatakse küpsistes või muud tehnoloogiat kasutades, nagu eespool sedastatud. Lisaks veebisaidile sisenemisel kogutavatele andmetele (nagu eespool sedastatud) võidakse koguda ka teavet veebisaidi kohta, mida kasutasite meie külastamiseks, veebisaitide kohta, mida külastate meie veebisaidil viibides ning nende olemasolul ka otsingusõnade kohta, mida kasutasite meie veebisaidi leidmiseks.

Mappi tehnoloogia abil kogutud andmeid ei kasutata ilma kasutaja sõnaselge nõusolekuta tema isiku tuvastamiseks ja neid ei kombineerita muude kasutaja isikuandmetega.

Lisateavet veebijälitamise kohta leiab meie teenuseosutaja andmekaitsepõhimõtetest: https://mapp.com/privacy/.

Vastuväide andmete kogumisele

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Mapp Intelligence’i küpsist, võite külastada linki (https://mapp.com/opt-out-mapp/) ja määrata loobumisküpsise. Küpsis määratakse nimetatud domeenil iga brauseri ja seadme kohta eraldi. Seega kui külastate meie veebisaiti kodus ja tööl erineva brauseri kaudu, siis peate keelama andmete salvestamise igast seadmest ja brauserist.

b)      Google Ads

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab veebisait Google Adsi teenust, mida osutab Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) (edaspidi: Google), et hinnata reklaamimeetmete tõhusust ja teiega uuesti ühendust võtta. Google Ads paigaldab teie seadmesse küpsise, kui meie veebisaiti külastate. Google kasutab seda küpsist, et töödelda teavet, mida teie seade loob selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, meie veebisaidi ja reklaamimeetmetega suhtlete, samuti teavet teie IP-aadressi, brauseri, varem külastatud veebisaitide ja külastamise kuupäeva ja kellaaja kohta, et analüüsida ja visualiseerida meie reklaamide ulatust ja näidata individualiseeritud reklaame. Selleks võidakse küpsise abil kindlaks määrata, kas erinevad lõppseadmed kuuluvad teile või teie leibkonnale. Taasturundus (remarketing) võimaldab meie veebisaidi külastajaid uuesti tuvastada ja ära tunda teistel Google’i reklaamivõrku kuuluvatel veebisaitidel (nt Google’i otsingumootoris või Youtube’is) ning näidata neile nende huvidele vastavaid reklaame.

Google edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus see salvestatakse. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Google’i poolt.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi saada individualiseeritud reklaame, leiate järgmise lingi alt teavet selle kohta, kuidas Google’is oma reklaamiseadeid enda eelistuste kohaselt muuta (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Ühtlasi saate installida loobumismooduli (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c)       Google Analytics

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab see veebisait Google Analyticsit, Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) ja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (edaspidi: Google) osutatavat veebianalüütika teenust. Selleks on teie seadmesse installitud küpsis. See küpsis kogub andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kohta, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega. Küpsis kogub teavet ka selle kohta, kuidas kasutajad reklaamidega suhtlevad (reklaami tekstile klõpsamine või video kujul reklaami vaatamine).

Henkel kasutab kogutud teavet kampaaniate optimeerimiseks ning reklaamidele uute sihtide leidmiseks ja reklaamide individualiseerimiseks. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel. Selleks tuvastatakse reklaami esitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Seda teavet kasutatakse teile asjakohaste ja huvipakkuvate reklaamide näitamiseks.

Google võib vastutava töötlejana kasutada teie andmeid oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Google’i konto kaudu).

Google edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus see salvestatakse. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Oleme aktiveerinud IP anonüümseks muutmise võimaluse, mis tähendab, et Google kärbib / muudab anonüümseks Euroopa Liidu liikmesriigi ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teiste osaliste IP-aadresside viimase okteti. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i USAs asuvatesse serveritesse ja seda lühendatakse ainult erijuhtudel.20

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Google’i poolt.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Google Analyticsi küpsist, võite külastada seda linki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), et laadida alla ja installida oma brauserisse lisandmoodul, mis ei lase Google Analyticsil andmeid (küpsised ja IP-aadress) koguda ja kasutada.

d)      Google Optimize 360

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutame oma veebisaidil Google Optimize 360 tööriista, mida pakub Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analüüsib meie veebisaidi erinevate variantide kasutust ja aitab meil parandada kasutajakogemust, lähtudes sellest, kuidas meie kasutajad veebisaidil käituvad. Google Optimize’i tööriist on sisse ehitatud Google Analyticsisse, nii et sellele kehtivad kõik Google Analyticsi kohta toodud selgitused.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“ (nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes) või installides Google Analyticsi loobumismooduli (vt eespool).

e)      Adobe Analytics

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab see veebisait Adobe Analyticsit, Adobe Systems Software Ireland Limitedi (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Iirimaa) (edaspidi: Adobe) osutatavat veebianalüütika teenust. Selleks on teie seadmesse installitud küpsis. See küpsis kogub andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kohta, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega.

Adobe võib vastutava töötlejana kasutada teie andmeid oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Adobe Accounti kaudu).

Adobe edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ühendkuningriigis asuvatele serveritele, kus seda töödeldakse. Tegemist on andmete edastamisega kolmandasse riiki, mille korral tagatakse piisaval tasemel andmekaitse GDPR-i artiklis 46 toodud lepingu tüüptingimuste alusel, lähtudes Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusest (GDPR-i artikkel 45).

Oleme aktiveerinud IP-aadressi anonüümimise, mis tähendab, et IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) peidetakse kohe, kui Adobe IP-aadressi kogub. Anonüümimine toimub enne IP-aadressi töötlemist. Statistilise analüüsi eesmärgil jääb kättesaadavaks vaid ligikaudne asukoht.21

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Adobe poolt.

Lisateavet Adobe teenuste andmekaitse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Adobe Analyticsi küpsist, võite külastada seda linki (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html), et desaktiveerida andmete (küpsised ja IP-aadress) kogumine ja kasutamine Adobe Analyticsi poolt.

f)        Google Campaign Manager 360 (varem DoubleClick)

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutame teenust Google Campaign Manager 360, mida osutab Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), et näidata teile asjakohaseid reklaame. Selleks paigaldab Google teie seadmesse IP-aadressi alusel küpsise. Peale IP-aadressi, brauseri ja seadme teabe, külastatud veebisaitide ja juurdepääsu aja kogub kõnealune küpsis teavet teie brauseris kuvatavate reklaampakkumiste kohta ja selle kohta, millistele reklaamidele te klõpsate. Nii saavad Google ja selle partnersaidid näidata huvidega seotud reklaame, mille aluseks on Henkeli lehtede ja muude veebisaitide varasemad külastamised. Campaign Manageri küpsised kasutavad teie brauserile määratud pseudonüümitud identifitseerimisnumbrit, et kontrollida ekraanil kuvatavaid ja meeldivaid reklaame. Selleks tuvastatakse reklaamide näitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid seega uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel.

Seda teavet kasutatakse ka selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega.

Google võib teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Google’i konto kaudu).

Küpsise genereeritud teave teie veebisaidi kasutuse kohta edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse, kus see salvestatakse. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Google’i poolt.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Google Campaigni küpsiseid, võite külastada linki (www.google.com/settings/ads/onweb) ja desaktiveerida Google’i Campaing Manageri.

g)      Facebook Pixel

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutame me Facebook Pixelit, Facebook Ireland Limitedi (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa) ja Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA) teenust (edaspidi: Facebook). See vahend võimaldab meil reklaame analüüsida ja individualiseerida vastavalt sellele, kuidas te meie veebisaiti kasutate, et saaksime teile pakkuda konkreetselt teie tarbeks kohandatud reklaame. Selleks kogub piksel teavet teie IP-aadressi, brauseri, meie veebisaitide külastamise ja saitidel tehtud toimingute, Facebook ID ning serveripäringu kuupäeva ja kellaja kohta. Lisateavet selle kohta, millist teavet te meiega ärikasutuseks loodud tööriistade nagu Facebook Pixel kaudu jagate, leiate Facebooki äritööriistade tingimuste jaotisest 1 a. (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Kogutud andmeid kasutatakse kampaaniate optimeerimiseks ja kogutud andmete alusel grupeeritud Facebooki kasutajatel põhinevate sihtrühmade loomiseks, et korraldada Facebookis suunatud reklaamikampaaniaid (Facebook Ads). Selleks võidakse küpsise abil kindlaks määrata, kas erinevad lõppseadmed kuuluvad teile või teie leibkonnale.

Facebook võib teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Facebooki konto kaudu). Kui olete registreeritud mõne Facebooki teenuse kasutajaks, võib Facebook siduda kogutud teabe teie kontoga. Isegi kui teil ei ole Facebooki kontot või te ei ole sisse logitud, võib Facebook määrata kindlaks teie IP-aadressi ja muud tuvastamist võimaldavad tegurid.

Facebook töötleb andmeid osaliselt USAs. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Facbooki poolt.

Lisateavet andmekaitse ja andmete säilitamisaja kohta Facebookis leiate veebilehtedelt:
https://www.facebook.com/privacy/explanation ja
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Võite muuta oma reklaamieelistusi brauseri või Facebooki seadete kaudu, kui te ei soovi saada Facebookis huvidest lähtuvaid reklaame (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h)      Pinterest Pixel

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab see veebisait sotsiaalvõrgustiku Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa) tulemuste mõõtmise (conversion tracking) tehnoloogiat, et näidata Pinterestis asjakohaseid reklaame ja pakkumisi selle veebisaidi külastajatele, kes on meie veebisaidi ja sisu/pakkumiste vastu juba huvi tundnud või kes vastavad teatavatele kriteeriumitele (nt tunnevad huvi kindlate teemade või toodete vastu, lähtudes veebisaitidest, mida nad on külastanud) ja on Pinteresti liikmed. Selleks paigutab Pinterest meie veebisaitidele nn tulemuste mõõtmise piksli. Piksel loob küpsise, mis salvestab teavet teie IP-aadressi, brauseri ja seadme, meie veebisaitide külastamise ja saitidel tehtud toimingute ning serveripäringu kuupäeva ja kellaaja kohta. Lisateavet leiate jaotisest „Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum“ (Lisa A. Pinteresti andmete jagamise lisa) (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pinteresti saab oma küpsisega määrata meie veebisaidi külastajad teatavate reklaamide sihtrühmaks (edaspidi: Pinteresti reklaamid). Kui olete näiteks tundnud meie veebisaidil huvi mõne meie toote vastu, võidakse teile Pinterestis näidata meie toodete reklaame. Samuti võimaldab Pinteresti küpsis meil statistika ja turu-uuringute eesmärgil jälgida Pinteresti reklaamide tõhusust, sest see näitab, kas kasutajad suunati Pinteresti reklaamile klõpsates edasi meie veebisaidile (st kas reklaam andis tulemuse).

Pinterest võib teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt Pinteresti konto kaudu). Kui olete registreeritud Pinteresti kasutajaks, võib Pinterest siduda kogutud teabe teie kontoga. Isegi kui teil ei ole Pinteresti kontot või te ei ole sisse logitud, võib Pinterest määrata kindlaks teie IP-aadressi ja muud tuvastamist võimaldavad tegurid.

Pinterest töötleb andmeid osaliselt USAs. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil Pinteresti poolt.

Lisateavet andmekaitse ja andmete säilitamisaja kohta Pinterestis leiate veebilehelt:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Võite muuta oma reklaamieelistusi brauseri või Pinteresti seadete kaudu, kui te ei soovi saada Pinterestis huvidest lähtuvaid reklaame (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i)        1PlusX AG piksel

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutame me 1plusX AG (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Šveits) pikslit, et hinnata kasutajate käitumist meie veebisaidil, võimaldada andmete koondamist teiste 1PlusX-ga koostööd tegevate reklaamijatega ning hinnata turundustegevuse tõhusust. Selleks on teie seadmesse installitud küpsis. Küpsis kogub kordumatu küpsise ID all teavet külastatud veebisaitide, otsingumootorite ja otsingusõnade, veebisirvimise, meedia ja reklaamidega suhtlemise kohta, et jagada kasutajad sarnaste huvide põhjal erinevatesse rühmadesse. Samuti kogub küpsis teavet teie brauseri tüübi ja keeleseadete, juurdepääsu aegade ja edasisuunavate veebisaitide aadresside kohta. Kogutud andmeid kasutatakse korduvtuvastamise, reklaamide korduva suunamise ja individualiseerimise kaudu kasutajapõhiste reklaamide näitamiseks, samuti aruandluse ja kampaania optimeerimise jaoks.

Küpsise ID-sid vahetatakse meie nimel teiste teenusepakkujatega, kes sünkroonivad küpsised oma kasutatud küpsistega (edaspidi: küpsiste ühildamine) ja levitavad reklaame kolmandate isikute veebisaitide kaudu. Kogutud andmete põhjal näidatakse teie brauseris käitumisega seotud reklaame või veebisaidil individualiseeritud sisu.

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Kui soovite nimetatud tegevuste kohta lisateavet ja tahate teada, millised on teie võimalikud valikud, et osalevad ettevõtted sellist teavet ei kasutaks, siis külastage veebisaite http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu ja youradchoices.com.

j)        Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia sisuhaldusteenused, nagu erinevate sotsiaalmeediavõrgustike küpsised ja lisandmoodulid on meie veebilehtedesse põimitud. Seotud teenuseid osutavad vastavad ettevõtted (edaspidi: pakkujad) üksnes juhul, kui olete oma nõusoleku andnud. Nende teenuste eesmärk on võimaldada meie sisu vaatamist ja selle jagamist oma sõprade ja võrgustikega. Need pakkujad on:

 • Facebook, mida haldab Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ja ELis Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook). Ülevaate Facebooki lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.facebook.com/docs/plugins;
 • Twitter, mida haldab Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (edaspidi: Twitter). Ülevaate Twitteri nuppudest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites;
 • YouTube, mida osutab Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, ja ELis Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). Ülevaate Youtube’i lisandmoodulitest leiab aadressilt https://developers.google.com/youtube/documentation;
 • Instagram, mida osutab Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Instagram). Ülevaate Instagrami lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.facebook.com/docs/instagram;
 • LinkedIn, mida osutab LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, ja ELis LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: LinkedIn). Ülevaate LinkedIni lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developer.linkedin.com/plugins#.

Selleks, et teie andmed meie veebilehtede külastamisel paremini kaitstud oleks, rakendatakse neid sotsiaalmeediateenuseid kaht klõpsu nõudvate nuppudena. Selline integreerimine tagab, et kui avate meie veebisaidil vastavaid tööriistu sisaldava lehe, siis ei ühendata teid pakkuja serveritega automaatselt. Brauser loob otselingi pakkuja teenustele üksnes pärast seda, kui olete sotsiaalmeediateenused aktiveerinud ja seega andnud loa andmeid edastada. Seejärel edastab asjaomane pakkuja erinevate tööriistade sisu vahetult teie brauserisse ja seda näidatakse teie ekraanil.

Sotsiaalmeedia tööriist ütleb pakkujale, milliseid veebisaite te olete varem külastanud, mis on teie IP-aadress, milline on teie brauser ja millal ja mis kell serveripäring esitati. Kui kasutate sotsiaalmeedia võimalusi (nt klõpsate nuppu „Jaga“, jätate kommentaari), siis edastab brauser ka selle teabe otse pakkujale, kes selle salvestab. Need pakkujad võivad teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt analüütika, turunduse või profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt kasutades teie kontot vastava pakkuja juures) isegi kui te ei ole parasjagu oma sotsiaalmeediakontole sisse logitud.

Pakkujad töötlevad andmeid osaliselt USAs. Euroopa õiguse kohaselt ei taga USA piisaval tasemel andmekaitset. Massijälgimise seaduste tõttu võib osariikide ametiasutustel olla võimalus nende andmetega tutvuda. Kui teie isikuandmed on kord avalikustatud, ei kehti neile enam sama kaitsetase ja võib juhtuda, et te ei saa oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Lubades Henkeli veebisaidil küpsiste kasutamist, nõustute eespool mainitud andmete kasutamisega ja nende töötlemisega eelkirjeldatud viisil pakkujate poolt.

Lisateavet pakkujate kogutavate ja kasutatavate andmete ning teie õiguste ja võimaluste kohta eraelu puutumatust sellistel asjaoludel kaitsta leiate pakkujate andmekaitsepõhimõtetest / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtetest.

Facebooki andmekaitsepõhimõtted / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted: http://www.facebook.com/policy.php

Twitteri andmekaitsepõhimõtted / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted: https://twitter.com/en/privacy

Google’i andmekaitsepõhimõtted / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted: https://policies.google.com/privacy

Instagrami andmekaitsepõhimõtted / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIni andmekaitsepõhimõtted / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vastuväide andmete kogumisele:

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil „Küpsiste seadete“ jaotises „Küpsised“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse suhtes. Võite muuta oma eelistusi ka brauseri või sotsiaalmeedia platvormi seadete kaudu.
 

6.       Commerce Connector

Kasutame veebisaidil nuppu Buy Now Button (osta kohe). Buy Now Buttoni funktsiooni pakub ja kontrollib Commerce Connector. Täpsemat teavet selle funktsionaalsuse ja andmetöötluse kohta leiab järgmiselt lingilt: … 22
 

7.        Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Võite igal ajal kasutada õigust tutvuda oma andmetega. Kui asjaomased nõuded on täidetud, võite kasutada ka järgmisi õigusi.

 • Õigus andmete parandamisele
 • Õigus andmete kustutamisele
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
 • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
 • Andmete ülekandmise õigus (alates 25. maist 2018)

Õigus esitada vastuväiteid

Isikuandmete töötlemise korral Henkeli õigustatud huvi alusel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta igal ajal teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Henkel peatab andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Henkel suudab tõestada töötlemise olulisi põhjuseid, mis väärivad kaitset, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõude täitmiseks või selle vastu kaitsmiseks.

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine hakkab kehtima tulevase töötlemise kohta.

Sellisel juhul või kui teil on muid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia; e-post dpo.baltics@henkel.com