Tasandamine

Tasandamine

Väga ebatasaste ja kaldus pindade tasandamiseks kasutatakse tasandussegu. Enne põranda katmist võib ühtlase imavusega tasase pinna saamiseks kasutada eri tüüpi tasandussegusid.

Samm-sammult

1. samm

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Vt aluspinna ettevalmistamise peatükki

2. samm

TASANDUSSEGU VALMISTAMINE

Valmistage tasandussegu tehnilise kirjelduse kohaselt.

3. samm

TASANDUSSEGU PAIGALDAMINE

Valage tasandussegu pinnale ja ajage pahtlilabidaga laiali. Õhumullide väljalaskmiseks töödelge värsket tasandussegu ogarulliga.