Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamine ja niiskuse mõõtmine

Enne põranda valamist tuleb aluspind korralikult üle kontrollida ja ette valmistada. Ettevalmistus koosnev paarist olulisest paigalduse-eelsest sammust.

Samm-sammult

1. samm

NIISKUSE MÕÕTMINE

Põrandapaigaldaja peab tagama, et põrandakate paigaldamisel ei tekiks kühme ega mulle. Seetõttu peab ta kontrollima, kas pind on piisavalt kuiv. Niiskust mõõdetakse CM-meetodil. Tutvuge enne paigaldamise kohalike niiskustaset puudutavate normidega.

2. samm

ALUSPINNA PUHASTAMINE

Aluspind peab olema puhas, pragudeta, kõva, kuiv, vaba naket takistavatest ainetest (rasv, bituumen, tolm, värvi- ja liimijäägid jm) ja vastama kohalikele eeskirjadele. Mustus, kulunud kihid ja nõrgalt nakkuv värvkate tuleb mehhaaniliselt eemaldada. Vanade materjalijääkide eemaldamine toimub lihvija, liivapritsi või muu spetsiaalse tööriistaga.

3. samm

PRAGUDE PARANDAMINE JA AUKUDE TÄITMINE

Pragude parandamiseks kasutage CX 5 või CX 20 kiirkivistuvat segu. Pinnakonarused täidetakse CN83-ga.

4. samm

KRUNTIMINE/NIISKUSTÕKKE TEGEMINE

Järgmine oluline samm on kruntimine. Imavad pinnad krunditakse Ceresit CN94-ga. Enne tasandussegu valamist kontrollige hoolikalt aluspinna jääkniiskust ja tugevust. Niiske või nõrga aluspinna puhul kasutage spetsiaalset krunti.