Ettevalmistus - aluspinna katsetamine

Aluspinna katsetamine enne plaatima asumist on kahjunõuete vältimiseks ja kauakestva tulemuse jaoks väga oluline. Selleks vaadatakse pinnad visuaalselt üle ja vajadusel teostatakse mehaanilised ja keemilised katsed. Protsess hõlmab olulisi samme nagu niiskuse mõõtmine (põrand), aluspinna seisukorra kontroll, pinna lihvimine (CSA) ja kruntimine.

Põhimõtteliselt peab pind täitma järgmised tingimused: see peab olema piisava koormustaluvusega, kuiv, tasane ning tolmu- ja rasvavaba.

Niiskuse mõõtmine

Aluspinna (põranda) jääkniiskuse kontrollimine on plaatija ülesanne enne igasugust plaatimist – CM meetod on kontrollitud viis testimaks, kas aluspind on piisavalt kuiv ja plaatimiseks valmis.

Aluspinna seisukorra kontrollimine

Aluspinna seisukorra kontrollimine (tasasus, jäikus, liivasus, augud).

Visuaalne kontroll

Aluspõranda visuaalne kontroll võib anda vastuse olulistele küsimustele nagu: kas on nähtavaid pinnadefekte nagu praod, õilmitsemine, niiskuskahjustused või mustus?

Kaapimiskatse

Pinda kaabitakse ristisuunas terava metallesemega (kruvikeeraja, nuga või nael). Mida sügavam on kriimustus, seda väiksem on aluspinna tugevus või kandvus.

Märgamiskatse

Märgamiskatse annab teavet aluspõranda imavuse kohta. Kui vesi imendub sisse ja pind tumeneb, tuleb imavale aluspõrandale kanda spetsiaalne krunt.

Teibikatse

Vanale värvikihile vajutatakse teibiriba. Kui värv tuleb koos teibiga järsult tõmmates ära, tuleb see eemaldada ja kanda pinnale tugevdav krunt.