Spetsiaalsed lahendused erilistele formaatidele ja -aluspindadele

Spetsiaalsed lahendused erilistele formaatidele ja -aluspindadele

Plaatimise maailmast leiate sobiva lahenduse iga maitse ja funktsionaalse nõude puhul: stiilsetest suuremõõtmelistest disainiplaatidest, looduskivist ja marmorist ning värvilisest klaasmosaiigist kuni väga õhukeste keraamiliste plaatideni. Aluspinna korralikuks ettevalmistamiseks on oluline määrata nõuded kindlaks juba varem ja valida sobiv plaatimissegu, vuugitäide ja töömeetod. Ceresit annab teie käsutusse kõrgekvaliteedilised tooted iga erilahenduse jaoks.

Suureformaadiliste plaatide paigaldamine

Uusim disainisuund on muutnud suureformaadilised plaadid põrandal ja seinal väga populaarseks. Tagamaks plaatimissegu tühikuteta laialiminekut plaadi all (90% katvust) on vaja eriteadmisi ja -tehnoloogiaid.

Looduskivi paigaldamine

Looduskivi/marmori paigaldamiseks on vaja spetsiaalseid kiirestinakkuvaid (valgeid) plaatimissegusid ja vuugitäiteid. Tundlike materjalide värvimuutuste ja määrdumise eest kaitsmiseks kasutage ainult spetsiaalselt selleks mõeldud segusid.

Õhukeste portselanplaatide paigaldamine

Õhukesi portselanplaate võib leida kohtades, kus traditsiooniliste plaatide kasutamine pole võimalik või on raske (renoveerimine jne). See nõuab pinna tasandamise ja töötehnoloogiate alaseid eriteadmisi.

Vanadele plaatidele paigaldmine

Renoveerides tavatsetakse jäiga pinna säästmiseks ja aja kokkuhoiuks paigaldada plaadid olemasolevate plaatide peale. Piisava nakke ja kestva tulemuse saamiseks tuleb hinnata aluspinda ja valida sobiv elastne segu.