Ujulad ja tervisekeskused

Kõigi ujulaid, tervisekeskusi ja äärmuslikes tingimustes püsiva sisemise veerõhu puhul plaatimist puudutavate nõuete täitmine eeldab spetsialisti oskusteavet. See avaldab mõju tehnilisele disainile ning muidugi ka professionaalsele hüdroisolatsioonile ja keraamiliste ning looduskiviplaatide paigaldamisele, nõudes porjekteerimisel kõigi standardite ja juhendite, niiskusega kokkupuute klassi, basseini konstruktsiooni, käikulaskmise ja puhastamise alaste nõuete arvestamist. Ceresit toetab projekteerimist ja ehitamist laia kasutajasõbralike toodete ja üksikasjalike süsteemi käsitlevate brošüüride sarjaga - lahendused, mis annavad ehitiste omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele suurimat võimalikku kindlustunde.

Samm-sammult

1. SAMM: ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Enne basseinide plaatima asumist tuleb õigete ehitusmaterjalide valimiseks teha vee keemiline analüüs (termiline, soolane või merevesi). Kindlaks tuleb määrata mitmesuguste paisumis- ja konstruktsioonivuukide asend ja mõõdud ning ebavajalikud vuugid süvistades tihendada. Oluline on tagada hüdroisolatsioonimeetmete ettenähtud niiskusega kokkupuute klassidel põhinemine. Enne edasisi samme kontrollige, kas põrand ja aluspind on piisavalt kuivad.

2. SAMM: HÜDROISOLATSIOON

Basseinide hüdroisolatsiooni puhul on oluline järgida ujulate ehitamise alaseid eeskirju. Kasutatavad tooted vajavad sobivuse kinnitamist ja riiklike ehitusametkondade poolt väljastatud katsesertifikaati. Sobivuse kinnitamiseks sobib ka Euroopa tehniline tunnustus (ETA). Ceresit pakub vedelana pealekantavate veekindlate toodete sertifitseeritud süsteemi liimseguga kinnitatavate keraamiliste plaatide all kasutamiseks - basseinide hüdroisolatsiooni puhul äraproovitud lahendus.

3. SAMM: PLAATIMINE

Basseinide ehitamisel sõltub paljugi õigest materjalivalikust. See kehtib eriti hüdroisolatsioonisüsteemi ja plaatimistoodete kohta, mis vajavad riiklike ehitusametkondade või ETA sertifikaati. Ceresit tagab turvalised ja kõrgekvaliteetsed sertifitseeritud, süsteemsed, kõigile nõuetele vastavad lahendused nii basseini, märgade ruumide kui ka kuivade ruumide jaoks.