Terrassid, rõdud ja siseõued

Rõdude ja terrasside ehitamine ei ole küll raketiteadus, aga oluline on pöörata tähelepanu üksikasjadele.

Lõpptulemus peab ilmastikumõjude tingimustes vastama rangetele struktuurilistele ja füüsikalistele nõuetele. Projekteerimisvead või ebakvaliteetne töö võivad põhjustada otseseid tagajärgi ja struktuurikahjustusi. Esimese asjana tuleb alati uurida seda, millise konstruktsiooniga on tegemist. Järgmisena tuleb läbi mõelda, milliseid materjale kasutada. Ceresit pakub ideaalselt sobivaid tooteid kogu projekti planeerimiseks ja elluviimiseks: Meie tootevalik sisaldab tooteid, mis on vastupidavad külmale, niiskusele ja suurtele temperatuurimuutustele. Siia alla kuuluvad tooted aluspinna ettevalmistamiseks ja hüdroisolatsiooniks ning sobivad plaadiliimid ja vuugisegud.

SAMMSAMMULISED JUHISED

ESIMENE ETAPP. ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Enne hüdroisolatsiooni ja pinnakattega seotud otsuste tegemist tuleb katsetada ja hinnata aluspinna tüüpi ja seisukorda. Vesi peab saama ära voolata. Seepärast peab õues asuvad pinnad alati projekteerima pikaajalise ja tõhusa äravoolusüsteemiga. Rõdud ja terrassid tuleb projekteerida vähemalt 2% kallakuga.

TEINE ETAPP. VEEKINDLUSE TAGAMINE

Väärtuse optimaalseks hoidmiseks ja füüsilistest mõjuritest tingitud struktuurikahjustuste vältimiseks tuleb terrassi projekteerimine ja hüdroisolatsioon ideaalselt ühildada. Terrasside, rõdude ja siseõuede nõuetekohase hüdroisolatsiooni kavandamise ja teostamise suunised on kindlaks määratud kohalike ja ELi normide ning standarditega.

Täpsem teave nende kohta on välja toodud Ceresiti rõdude ja terrasside plaatimissüsteemi infovoldikus.

KOLMAS ETAPP. PLAATIMINE

Rõdude ja terrasside peale sobivad suurepäraselt keraamilised ja looduslikust kivist põrandaplaadid. Oskusliku paigaldamise korral on neil ka pikk kasutusiga. Õuealadel tuleb liimisegu pealekandmisel tagada, et plaatide aluspind saaks täielikult liimainega kaetud. Kui plaadid ei ole täielikult liimisegu sees, tekivad tühimikud, kuhu võib omakorda koguneda vesi. Liimisegusse lõksu jäänud niiskus põhjustab kokkuvõttes mitmesuguseid probleeme: vuugikohtade murenemist, külmakahjustusi ja sellest tulenevat plaatide irdumist. Ceresit pakub toimivat plaatimissüsteemi koos toodetega, mis sobivad kasutamiseks rõdudel ja terrassidel.

NELJAS ETAPP. VUUKIDE TÄITMINE

Pärast segamist kantakse vuugisegu kellu abil anumast otse aluspinnale. Seintele või põrandatele kandmisel määritakse vuugitäide laiali kõvakummist hõõrukiga. Vuugitäide surutakse hõõrukiga vuukidesse, kuni need on täielikult ja ilma tühikuteta täitunud ning vuugitäide jääb plaatidega samale tasapinnale. Seejärel eemaldatakse üleliigne vuugitäide plaadi pinnalt 90° nurga all hoitava hõõruki servaga. Liigutage hõõrukit diagonaalselt, et eemaldada pinnalt võimalikult palju vuugitäidet, ilma et seejuures surutaks seda välja juba täidetud vuukidest.

Ühtlase esteetilise välimuse saamiseks ja lihtsa puhastamise võimaldamiseks peab laskma vuukidel pärast nende täitmist „küpseda“ või kõveneda.