CT 83 STRONG FIX liimsegu EPS-plaatidele

Kirjeldus

Vahtpolüstüreenplaatide (EPS) kinnitamiseks hoonete soojusisolatsiooni puhul

Omadused

  • hea nake mineraalsete pindade ja EPS-plaatidega
  • väga hea töödeldavus
  • ilmastikukindel
  • masinaga pealekantav

Lugege rohkem

CT 83 on mõeldud EPS-paatide kergmärjal meetodil paigaldamiseks Ceresit ETICS-süsteemide (krohvitud väliste soojusisolatsiooni liitsüsteemide) puhul. CT 83 kasutatakse nii uute kui renoveeritavate hoonete puhul. Plaadid kinnitatakse täiendavalt mehhaaniliste ankrutega, s.t plastmasstüüblitega. Klaaskiudvõrgu paigaldamiseks kasutage segu CT 85 või CT 87, mineraalvillplaatide puhul CT 190, CT 180 või CT 87.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Dokumendid ja allalaadimised

Samm-sammult

Aluspinna ettevalmistamine

CT 83 nakkub väga hästi kõvade ja kandvate naket halvendavatest ainetest vabade pindadega (tellis-, krohv- ja tsementpinnad). Enne tööle asumist kontrollige vana krohvi- ja värvikihi naket. Eemaldage "õõnsad" krohvikihid. Kruntige suure veeimavusega pinnad (näit. gaasbetoon- või silikaatplokkidest seinad) CT 17-ga ja laske vähemalt 4 tundi kuivada. Enne EPS-plaatide kinnitamist kontrollige segu naket, kinnitades ettevalmistatud aluspinnale EPS-plaadid (10 x 10 cm) ja tõmmates nad 2-3 päeva pärast lahti.

Liimsegu pealekandmine

Kandke valmis segu kelluga 3-4 cm laiuste ribadena plaadi servadele ja mõne u 8 cm läbimõõduga laiguna plaadi keskele. Suruge plaat paari hõõrutilöögiga seina külge. Õigesti pealekantud segu peab katma vähemalt kinnitatud plaadi 40% pinnast. Tasase pinna puhul kandke segu peale 10-12 hammastusega segukammi abil. Kinnitage plaadid vaheldumisi püstvuukidega (tellismüüri sarnaselt) tihedasti üksteise kõrvale.

Isolatsiooniplaatide paigaldamine

Plaat vajutatakse paar korda hõõrutiga koputades pinnale. Õigesti pealekantud segu peab katma vähemalt kinnitatud plaadi 40% pinnast. Pärast CT 83 kuivamist (u 2 päeva pärast) lihvige konarused liivapaberiga maha ja kinnitage plaadid täiendavalt ka tüüblitega.