Krundid

Üks põrandate tegemise oluline etapp on aluspinna sobiva krundiga töötlemine. Krundid kujutavad endast aluspinna ja tasandussegu või pealekantava liimi vahelist "nakkesilda".