CR 90 kristalliseeruv tihendussegu

Kirjeldus

Kristalliseeruv tihendussegu hoonete ja konstruktsioonielementide tihendamisek

Omadused

  • Vastupidav positiivsele ja negatiivsele veesurvele
  • tihendab kuni 0,4 mm peenpraod betoonkonstruktsioonis
  • hingav ja külmakindel
  • kulu (sõltub kasutusviisist):
  • pinnaniiskuse puhul 3,0 kg/m²
  • surve all vee puhul 4,0 kg/m²

Lugege rohkem

Ceresit R 90 kasutatakse mittedeformeeruvate pragudeta mineraalpindade (betoon, tellis, krohv ja põrandasegu) hüdroisolatsiooniks. CR 90 toimib kaheti - moodustab hüdroisolatsioonikihi ja kasvatab ekspluatatsiooni käigus pinnapooridesse kristallid. See protsess sulgeb aja jooksul kapillaarid ja vee mõlemasuunaline liikumine betoonis lakkab. CR 90 võib kasutada rõdudel, pjedestaalidel, hoonete maa-alustel osadel (keldriseinad, reoveepuhastusjaamad ja veepaagid - ka joogiveepaagid) kuni 15 m sügavuse vee puhul. Sobib ka väikeste monoliitsete kuni 20 m² basseinide hüdroisolatsiooniks.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Dokumendid ja allalaadimised

CR 90 HIND

Leia Ceresit CR 90 hüdroisolatsioonisegu hind meie edasimüüjate e-poest.

Soovid osta tooteid mugavalt kodust lahkumata? Siit leiad nimekirja edasimüüjate e-poodidest.

Samm-sammult

Aluspinna ettevalmistamine

Ceresit CR 90 nakkub kandvate, kõvade ja puhaste pindadega, millelt on eemaldatud naket halvendavad ained (rasv, bituumen, tolm): vähemalt C12/15 klassi betoon (üle 3 kuu vanune), >10 mm paksused mineraalkrohvid (tsement-, lubitsement-) ja tsementpõrandad (tugevus >12 MPa, üle 28 päeva vanad); puhasvuukmüüritis >6 MPA tugevusega (üle 3 kuu vana). Pinnad peavad olema tasased, imavad ja poorsed. Mustus, vanad nõrgad kihid ja kõik värvkatted, lubikrohv ning naket halvendavad ained tuleb hoolikalt eemaldada. Korrodeerunud vuugid eemaldatakse kuni 2 cm sügavuselt ja täidetakse tsementmördiga. Sügavad augud ja ebatasased pinnad parandatakse tsementmördi või betooniga. Servad gaasitakse u 3 cm ja nurgad ümardatakse (tsementmördiga või liivaga segatud CX 5-ga) vähemalt 4 cm raadiuses. Pinnad tuleb eelnevalt niisutada mattniiskeks (ilma loikudeta).

Tööde käik

Puistake CR 90 puhtasse külma vette ja segage (mikseriga) ühtlase tükkideta massi saamiseni: pintsliga pealekandmiseks võtke 25 kg segu kohta 8 l vett ja pahtlilabida puhul 6 l vett. Kandke kiht niiskele, kuid mitte märjale pinnale. Esimene CR 90 kiht kantakse pinnale pintsliga ristisuunas ja teine pintsli või hõõrutiga, kui esimene on juba tahkunud, kuid veel niiske. Kaitske pindu liiga kiire kuivamise eest. Kattel võib käia 2 päeva pärast, kui ka pärast täielikku tahkumist ei talu pind suurt mehhaanilist koormust.