CM 22 MEGA FLEX FORMAT väga elastne plaatimissegu suurte plaatide jaoks

Omadused

  • fiiberkiududega tugevdatud
  • väga head tööparameetrid
  • muudetav konsistents
  • väga suured tolerantsid ja parem veesisaldus (6,8-8,8 liitrit)
  • vastupidav pinnadeformatsioonile rõdudel, terrassidel ja põrandaküttel (S1 klass)
  • suurtele (>1 m), keraamilistele ja looduskiviplaatidele
  • sise- ja välistöödeks

Lugege rohkem

Plaatimissegu CM 22 Mega Format Flexible moodustab väga elastse segukihi kriitiliste pindade jaoks. Segu konsistents on muudetav. CM 22 sobib väga hästi suurte plaatide jaoks, põrandaküttele, rõdudele ja siseõuedele, eriti värskelt valatud betoonelementidele (vähemalt 3 kuu vanused). CM 22 võib kasutada ka kuni u 8 mm sügavuste ebatasasuste silumiseks enne plaatimist.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Samm sammult

Aluspinna ettevalmistamine

CM 22 nakkub kõigi puhaste, tugevate, kandvate, tasaste, kuivade ja niiskete ning naket halvendada võivatest ainetest vabade pindadega. Tasandage eelnevalt ebatasased pinnad ja lohud (vt Ceresiti põranda- ja siseviimistlustooteid). Eemaldage ebapiisava tugevusega pinnakatted. Karestage kips-/anhüdriidpõrandad (mittekriidistunud, hea nakkega) mehaaniliselt ja puhastage tolmust.
Kontrollige enne CM 22 pealekandmist aluspinna jääkniiskust! Kruntige imavad pinnad Ceresiti krundiga.
Vt tehnilist andmelehte!

Segamine

Valage pakendi sisu väljamõõdetud puhtasse jahedasse vette ja segage segumikseriga ühtlase tükkideta massi saamiseni. Oodake 5 minutit (valmimisaeg) ja segage uuesti läbi. Vajadusel lisage soovitud konsistentsi saavutamiseni ettevaatlikult vett.

Tööde käik

Segu kantakse pinnale plaadisuurusest sõltuva hammastusega segukammiga. Sisetöödel kaetakse plaadi tagakülg (kontaktpind) vähemalt 65% ja välistöödel vähemalt 90% seguga (kasutatakse kombineeritud plaatimismeetodit, s.t õhuke segukiht kantakse ka plaadi tagaküljele). Värsked seguplekid saab ära veega, kuivanud segu vaid mehhaaniliselt. Kasutage CM 22 vaid kuivades tingimustest ja +5°C - +30°C temperatuuril.