Vuugitäited

Ükski plaatimistöö ei saa valmis ilma vuukimata. Vuugitäitena mõeldud vuugisegudel on nii funktsionaalsed kui ka  esteetilised ülesanded. Nad täidavad plaatide vahed, väldivad vee sissetungimist, tasakaalustavad pinna tugevust ja tagavad väga pikaks ajaks vuukidevahelise nakke. Nagu plaat ise peab ka vuuk taluma suuri mehaanilisi pingeid ja olema veekindel - Ceresit pakub õiget vuugisegu igasugustesse tingimustesse.