CL 51 EXPRESS 1-K hüdroisolatsioonimass

Omadused

  • Kaitseb pindu niiskuse eest
  • Veekindel ja elastne
  • Katab aluspinnas esinevad praod
  • Ei sisalda lahusteid
  • Plaate võib paigaldada 4 tunni pärast
  • Vastab kerge isolatsiooni nõuetele 

Lugege rohkem

Sobib kasutamiseks siseruumides ja vertikaal- ja horisontaalpindadel. Aluspindade pindmiseks ühenduskohtadeta tihendamiseks enne keraamiliste plaatide paigaldamist. Kasutamiseks elamuehituses aeg-ajalt niiskusega kokku puutuvates ruumides.

Sobib järgmiste pindade tihendamiseks: krohv ja valatud tsementaluskihid (ka köetavad), lubitsementkrohv, täisvuugiga laotud müürid.

Sobib järgmiste niiskuse suhtes tundlike pindade kaitsmiseks: gaasbetoon, kipskartong-, kipskiud-, tsementkiud- ja OSB-plaadid, anhüdriittsement, kipspinnad ja kipskrohv, põrandatasandussegud.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

CL 51 HIND

Leia Ceresit CL 51 hüdroisolatsioonmassi hind meie edasimüüjate e-poest.

Soovid osta tooteid mugavalt kodust lahkumata? Siit leiad nimekirja edasimüüjate e-poodidest.

Samm sammult

Aluspinna ettevalmistamine

Ceresit CL 51 nakkub hästi kuivade, tugevate, puhaste, segu nakkumist takistavatest ainetest (nakkumisvastastest vahenditest, sideainete pinnakihtidest, tolmust, soolakirmest) puhastatud ja plaatide paigaldamiseks sobivate pindadega. Mustus, kooruvad ja värvikihid tuleb pindadelt eemaldada. Aluspinna pealmine kiht peab olema tasane ja suurte pragudeta.

Tööde käik

Kui toodet ei ole pikemat aega kasutatud, tuleb see aeglasekäigulise seguriga läbi segada. Materjal on kasutusvalmis. Lahjendamata Ceresit CL 51 kanda peale pintsli või rulliga. Veekindla aluspinna saamiseks tuleb peale kanda vähemalt kaks kihti kogupaksusega umbes 1,0 mm. Esimene kiht kanda alati peale pintsliga. Teise kihi võib peale kanda umbes 90 minuti pärast. Kihid kanda peale risti. Iga järgnev kiht kanda peale pärast eelmise kihi kuivamist.