CL 69 ULTRA-TIGHT ülitihe hüdroisolatsiooni- ja eralduskangas

Kirjeldus

Pragusid kattev 3-kihiline hüdroisolatsiooni- ja eralduskangas

Omadused

  • veekindel/veeauru tõkestav
  • pragusid täitev
  • ehituseeskirjade kohaselt sobib niiskusklasside A1, A2, B ja C jaoks
  • Seinte ja põrandate jaoks
  • Sise- ja väliskasutuseks
  • Ei vaja kuivamisaega, töö edeneb kiiresti

Lugege rohkem

Pragusid kattev 3-kihiline hüdroisolatsiooni- ja eralduskangas CL 69 Ultra-tight on mugav alternatiiv vedelalt pealekantavatele hüdroisolatsioonitoodetele rõdude, terrasside ja märgade ruumide tihendamisel. Tagab kiire tööprotsessi. Isoleeriva toime tõttu sobib CL 69 keraamiliste plaatide paigaldamiseks kriitilistele pindadele, samuti plaatkatte eemaldamiseks.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Samm sammult

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja vaba naket halvendavatest ainetest. Mõni üksik põrandapragu ei ole probleem, kui prao servad on tasased. Enne CL 69 pealekandmist tihendage toruläbiviigud ning seina- ja põrandaühendused (trapid jne) Ceresiti valmiskomponentidega. Oluline on tihendada ühenduskohad FT 101-ga. Vältige otsliiteid. Vt tehnilist andmelehte ja tööjuhendeid!

Asetage kangas CL 69 põrandale ja lõigake noa või kääridega mõõtu. Kandke Ceresiti plaadisegu 4 mm hammastusega segukammiga ettevalmistatud pinnale. Asetage kangas segu avatud aja jooksul segusse.

Vuugikohas pannakse kangaribad vähemalt 5 cm ülekattega. Veetihedaks muutmiseks liimitakse vuugid FT 101-ga. Hermeetik kantakse vahedeta esimese kangariba servale, teine kangariba pannakse avatud aja jooksul selle kõrvale ja vajutatakse ülekattealalt kinni.

Pärast kanga seinapiirkonda paigaldamist võib keraamilised plaadid paigaldada kohe ilma ooteaja ja kruntimata.