CL 83 ULTRATAPE seinatihenduskrae

Kirjeldus

Seinatihenduskrae 15 mm Ø toruläbiviikude kindlaks tihendamiseks

Omadused

 • veekindel
 • elastne püsiv nak
 • rebenemiskindel
 • mittevananev
 • suurus: 120 x 120 mm

Lugege rohkem

Kraed CL 83 Ultratape kasutatakse koos elastsete hüdroisolatsioonitoodetega (näit. CL 50, CL 51, CL 71 ja CL 72) 15 mm Ø toruläbiviikude kindlaks keraamiliste plaatide aluseks tihendamiseks.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

CL 83 HIND

Leia Ceresit CL 83 hüdroisolatsiooni hind meie edasimüüjate e-poest.

Soovid osta tooteid mugavalt kodust lahkumata? Siit leiad nimekirja edasimüüjate e-poodidest.

Samm sammult

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, puhas ja vaba naket halvendada võivatest ainetest. Vana värvkate tuleb eemaldada. Üksikud põrandapraod ei ole probleemiks, kui pragude servad on tasased ja põrand ei ole üles- ega allapoole deformeerunud (näiteks üles kerkinud, kooldunud või kõverdunud). Ebatasased põrandapinnad tasandatakse tasandusseguga Ceresit CN 72/CN 90 või CN 76. Kuni 5 mm seinakonarused tasandatakse plaadiseguga. Suuremate konaruste puhul soovitame kasutada CN 91.

Tööde käik

Hüdroisolatsioon:

Asetage membraan CL 69 põrandale ja lõigake noa või kääridega õigesse mõõtu. Kandke plaadisegu CM 90 / CM 117 / CM 25 segukammiga (4 mm suuruse hambaga) koormusttaluvale ja vastavalt ettevalmistatud pinnale. Vajutage membraan avatud aja jooksul segusse. Membraani vuugid pannakse vähemalt 5 cm ülekattega ja liimitakse veekindluse tagamiseks liimiga Elch PRO FT 101. Hermeetik kantakse ilma tühikuteta esimese membraaniriba servale, teine riba asetatakse avatud aja jooksul selle kõrvale ja vajutatakse ülekatte kohalt kinni.

NÕUANNE: Et ülekatte koht ei jääks liiga paks, soovitame  kinnivajutamiseks kasutada pahtlilabida siledat serva või kummirulli.

Enne CL 69 pealekandmist isoleeritakse seina- ja põrandaühendused süsteemikomponentide (tihendusteip CL 620, sisenurk CL 621, välisnurk CL 622, seinamuhv CL 623 ja põrandamuhv CL 625) abil. Kindlasti tuleb kasutada liimi Elch PRO FT 101. Vältige otsliiteid. Pärast membraani seinapiirkonda paigaldamist võib keraamilised plaadid paigaldada ilma ooteaja ja kruntimiseta. Kasutage järgmisi plaadisegusid:

 • klaasi- ja klaasmosaiigiliim CM 25
 • CM 90 Easy FlexPlus
 • õhukesekihiline segu CM 117 Flexi.

Vuugitakse vuugi laiusele vastava Ceresiti vuugisegu abil.

Hermeetilise aluspinna puhul on plaadiliimi kuivamisaeg kaks korda pikem. Keraamiliste plaatide liikumis- ja ühendusvuugid tehakse tunnustatud tehnoloogia kohaselt ja täidetakse elastse vuugihermeetiku CS 25 ja Elch PRO F 101 abil.

Lahivõetava membraani pealekandmine:

CL 69 saab kasutada keraamiliste või looduskiviplaatide paigaldamiseks kriitilistele pindadele (näiteks liimijäägid, pragunenud või segapinnad, parkett või värvkate) või selliste katete äravõetavaks paigaldamiseks.

 1.  Pind peab olema jäik ja deformatsioonivaba. Paigaldage CL 69 ribad ülekattega kogu põrandale. Vajadusel valmistage aluspind aluspinna ettevalmistamise lõigus kirjeldatud viisil ette. Kinnitage ribad servadest kahepoolse teibiga ja tihendage ülekatted Elch PRO FT 101-ga.
 2. Seejärel paigaldage ülalpool kirjeldatud viisil plaadid.
 3. Jätke servadesse ja seina äärde liikumisvuugid ja täitke CS 25 ja Elch PRO FT 101-ga.
 4. Plaate hiljem eemaldades toimige järgnevalt:
  a) Lõigake elastne vuugitäide plaatide pinnast eraldamiseks katki.

Raiuge keraamilised plaadid meisliga lahti ja võtke ära