KOOS LOOME JÄTKUSUUTLIKU TULEVIKU

JÄTKUSUUTLIKKUSE VÄLJAKUTSED

ÜLEMAAILMNE KLIIMASOOJENEMINE

 • Praeguste suundumuste põhjal võime eeldada, et keskmine õhutemperatuur tõuseb 2100. aastaks +3,5 kuni +4,5 °C võrra, mis jääb Pariisis* püstitatud 1,5 °C eesmärgist kaugele maha.
 • Kui keskmine temperatuur tõuseb rohkem kui 2 °C võrra, on selle mõju 2-3 korda kahjulikum (üleujutused, tulekahjud, tormid, põuad,...) kui 1,5 °C tõusu puhul

* U.N. World Meteorological Organization

PLASTJÄÄTMED

 • 2050. aastaks on ookeanides rohkem plasti kui kalu.* 
 • Ookeanidesse satub igal aastal üle 8 miljoni tonni plasti.
 • 83% testitud kraaniveest sisaldab mikroplasti.**

*Ellen MacArthur Foundation
** The guardian, Plastic Fibres found in tap water around the world, study reveals

 

 


PEAVARI VAESTELE

 • Kahjulik kokkupuude kemikaalidega põhjustab aastas vähemalt 4,9 miljoni inimese surma.*
 • Maailmas on 1,6 miljardit inimest, kellel ei ole korralikku peavarju.
 • ÜRO hinnangul ei ole aastaks 2030 korralikku eluaset 40% maailma elanikkonnast.**

* WHO
** The United Nations

 

 

EHTUSSEKTOR:

 Jätkusuutliku tuleviku võti

 • Iga päev ehitatakse uusi hooneid ja linnad kasvavad järjest suuremaks. Aastaks 2050 peaks hoonete arv kahekordistuma.
 • Hoonestatud keskkond ligi 40% kogu maailma CO2 heitkogustest.*
 • Hoonetel saab olema oluline roll kliimamuutustega võitlemisel.

*2019 Global Status Report for Buildings and Construction, Global alliance for buildings and construction, UN

CO2 VÄHENDAMINE

 • Saavutada aastaks 2040 kliimapositiivne talitlus
 • Vähendada meie toormaterjalide süsinikujalajälge
 • Toetada koduomanikke CO2 heite vähendamisel

RINGMAJANDUS

 • Muuta meie pakendid ringlussevõetavateks või taaskasutatavateks
 • Kasutada meie pakendites maksimaalselt ringlussevõetud plasti
   

TURVALISED KODUD

 • Pakkuda puudustkannatavetele peredele turvalist kodu
 • Töötada välja väga madala heitmetasemega tooteid
 • Vähendada kahjulikke aineid