Ceretherm Aquastatic

ISOLEERIB NING PANEB VASTU VEE JA NIISKUSE MÕJUDELE

Auru läbilaskev süsteem, mis on vastupidav veeimamisele, niiskusele ja mustuse kogunemisele, mida toetavad Double Dry- ja Fibre Force-tehnoloogiad.

 

Omadused:

  • Mustus- ja veekindel
  • Auru läbilaskev ja hüdrofoobne
  • Vastupidav bioloogilisele saastumisele, nagu seened ja vetikad
  • Painduv ja vastupidav
  • Vastupidav termilisele koormusele ja pragudele
  • Suurepärased pealekandmise näitajad
  • Sertifikaat: ETA Ceresit Ceretherm Classic

Ehitised, kus täiustatud isolatsioonisüsteem suudab paremini vastu pidada vee- ja niiskusmõjudele.

1. Kinnitamine*

Liimmört Ceresit CT 83 Strong Fix või liim ja tugevdusmört Ceresit CT 85 Flex, ETAG 014 kohaselt  klassifitseeritud plast- või terassüdamikuga ankrud. Kinnitusvahendite arvu ja nende paigutuse peab määrama arhitekt aluspinna analüüsi ja koormusarvutuste põhjal.

2. Isolatsioonimaterjal

EPS-plaadid, mis on klassifitseeritud EN 13163 alusel, paksusega kuni 42 cm

3. Armeersegu  kiht*

Liim- ja armeersegu Ceresit CT 85 Flex ning klaaskiudvõrk Ceresit CT 325

4. Kruntvärv

Kruntvärv Ceresit CT 16

5. Krohv

Silikaat-silikoonkrohvid Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic

6. Värv

Isepuhastuv silikoonvärv Ceresit CT 48 Silicone

Nanosilikoonvärv Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno

 

* Valikuliselt võib kasutada liim- ja armeersegu CT80, mida käsitleb ETA dokument ETA Ceresit Ceretherm Universal