CD 26 jämedateraline betooniparandussegu

Kirjeldus

Tsemendisegu paksude kihtide pealekandmiseks

Omadused

  • üle C12/15 betooniklassile
  • kiududega tugevdatud
  • vähekahanev
  • vastupidav pakasele ja jääsulatuskemikaalidele
  • kiiresti käsitsi või masinaga pealekantav
  • vertikaal- ja horisontaalpindadele
  • kulu: u 2 kg/m2 1 mm paksuse kihi puhul

Lugege rohkem

CD 26 kasutatakse betoon-ja raudbetoonpindade tasandamiseks ning kahjustatud kohtade täitmiseks. Segu kasutusvahemik on 30 - 100 mm. Ühe kihi paksus võib olla kuni 35 mm. CD 26 on osa Ceresit PCC betooniparandussüsteemist, mis sisaldab lisaks CD 24, CD 25, CD 30. Ceresit PCC süsteem on ette nähtud rõdudes esinevate süvendite ja kahjustuste täitmiseks ning erinevat tüüpi betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide remontimiseks. Segu sobib rõdude, konsoolide, sammaste, kandetalade, vahelagede jms. parandamiseks, samuti võib seda kasutada ka betoon- ja raudbetoonmahutite (sealhulgas reoveepuhastid), sõrestike ja mitmeosaliste konstruktsioonide, monoliitkonstruktsioonide (sealhulgas basseinid), raudbetoonkonstruktsioonide, korstnate, külmhoonete jms remontimiseks.

Toimivusdeklaratsioonid leiate siit: henkel-dop

Ohutuskaardid (MSDS) leiate siit: mymsds

Dokumendid ja allalaadimised

Samm-sammult

Aluspinna ettevalmistamine

Ceresit CD 26 nakkub pragudeta, kandva, puhta betoonpinnaga, mis on vaba naket halvendada võivatest ainetest. Aluspind peab olema piisava survetugevusega (üle C12/15 betooniklassiga) ja vähemalt 1,0 MPa tõmbetugevusega. Betoon: Eemaldage hoolikalt korrodeerunud ja karboniseerunud betoon ja lahtine osa. Eemaldage mehhaaniliselt plekid, tsemendikiht, nakkumist halvendvad ained ja vanad kihid. Nakke tagamiseks peab betoonipind olema kare ja poorne. Valmistage aluspind mehhaaniliselt näiteks abrasiivpuhastuse, lihvimise või freesimise teel ette. Armatuur: Eemaldage armatuurvarraste roostetanud osalt betoon, puhastage nad liivapritsiga Sa 2,5 puhtusastmeni puhta metallikvärvuse omandamiseni ja puhastage õlivaba suruõhuga. Seejärel katke vardad kahe korrosioonikaitsevärvi CD 30 kihiga. Piserdage betoonpinnad loikude tekkimist vältides veega üle ja katke veidi niisked pinnad ja eelnevalt kaetud armatuur Ceresit CD 30 kontaktkihiga. Kandke remondisegu hiljemalt 30-60 min jooksul mattniiskele kontaktkihile. Selle aja ületamisel laske kontaktkihil täielikult ära kuivada ja kandke peale uus kontaktkiht.

Tööde käik

Segu valmistamine: valage pakendi sisu väljamõõdetud puhta vee kogusesse ja segage aeglase käiguga segumikseriga ühtlase tükkideta massi saamiseni. Oodake 3 minutit ja segage uuesti läbi. Segu pealekandmine: kandke segu kasutusaja jooksul hõõruti abil värskele kontaktpinnale või valage raketisse ja vormige. Suuremõõtmeliste

pindade puhul kasutage vibrolatte. Segu pealispinna võib terashõõrutiga kohe pärast pealekandmist või plasthõõruti või käsnaga umbes 10 – 20

minuti pärast üle hõõruda. Segu CD 26 võib peale kanda ka torkreetimismeetodil. Vertikaalpinnale võib segu kanda ühe kuni 35 mm paksuse kihina. Mitme kihina pealekandmise puhul või segule CD 26 kandmisel ei tohi vaheaeg ületada 3 tundi. Vastasel korral oodake 24 tundi, niisutage pind uuesti, kandke peale uus kontaktkiht ja alles siis segu. Ceresit CD 26 võib kasutada viimistluskihina. 2 päeva pärast võib CD 26 katta pahtliga CD 24. Betooni täiendav kaitse: betooni täiendavaks kaitseks korrosiooni, vee kahjuliku mõju, pakase, agressiivsete kemikaalide ja ilmastiku eest katke CD 24 akrüülvärviga Ceresit CT 44 või elastse tihendusmassiga Ceresit CR 166. Need kihid võib peale kanda 3 ööpäeva pärast CD 26 pealekandmist.