Jätkusuutlikkus

Kestlikkus

Üks meie ettevõtte põhiväärtusi on pühendumine juhtiva koha saavutamisele jätkusuutliku arengu alal. Selle valdkonna liidritena on meie eesmärgiks töötada välja uued jätkusuutlikud lahendused ning jätkata ühtlasi oma ärilise vastutuse väljakujundamist ja majandusliku edu kasvatamist. See püüdlus hõlmab tervet meie äritegevust kogu väärtusahela ulatuses ning on aluseks, millele oleme rajanud oma jätkusuutlikkusealase strateegia aastani 2030: me tahame saavutada rohkem vähema abil ja järgmise 20 aastaga oma tõhusust kolmekordistada. Piiratud loodusressursside ja kasvava nõudluse valguses peame muutuma üha paremaks. Edasi liikudes keskendume oma töötajate veelgi suuremale kaasamisele kestlikkusealasesse tegevusse, tihendame kogu väärtusahela ulatuses koostööd oma partneritega ning parandame veelgi oma hindamise-, juhtimise- ja kommunikatsioonialaseid töövahendeid.