Isolatsioon ei toimi: levinud vead, mida vältida

Mittetoimiv soojustus: levinud vead, mida vältida

Kuidas vältida soojakadusid

Vaatamata hoone liigile ja suurusele on seinte mõju soojakadudele suurim. Eraldiseisev maja kaotab kuni 40% soojust seinte kaudu.

ETICS - vuukideta välisseinte soojustussüsteem

Muud soojakadude põhjused on:

  • u 20% läheb kaotsi katuse kaudu
  • u 15% ventilatsioonisüsteemi kaudu
  • u 15% akende ja uste kaudu
  • u 10% keldri ja põrandate kaudu

Soojakadude vältimiseks kasutage vuukdeta välisseinte soojustussüsteemi ETICS. Tegemist on äraproovitud lahendusega nii vanade kui uute hoonete jaoks.

Soojustatud hooned:

  • vajavad elamu või muu hoone kütmiseks vähem energiat
  • mugav sisetemperatuur aasta läbi
  • vastupidav ja esteetiline disain

Parema soojustuse saamiseks kasutage äraproovitud ja täielikke lahendusi. Välisseinte soojustusmaterjalid peavad sobima seina tüübiga ja omama vastavaid sertifikaate.

Oluline on õige paigaldus

Soojustuse õige paigaldus on väga oluline, kuna halva soojustuse korral ei ole tagatud soojustustoodete garantii, kannatav fassaadi välimus ja edaspidi hakkab kuluma raha remondiks. Küttekulude vähendamist tuleb hoolikalt kavandada. Väikesma energiakulu ja parema sisekliima saavutamiseks tuleb järgida pingsalt paigaldusele ja seinamaterjalidele esitatavaid tehnilisi nõudeid.

Kahjustuste vältimiseks järgige iga sammu hoolikalt

Paigalduse igal etapil võidakse teha tõsiseid vigu. Seetõttu pöörake tähelepanu nii projektdokumentatsioonile kui õigele teostusele. Hoone soojustamisel tehtud vigade tagajärjed pole alati kohe nähtavad, vaid võivad ilmneda isegi aastate pärast. Seepärast on oluline juhistest kinni pidada. Iga samm tuleb teha hoolikalt, eriti õrnadel pindadel nagu hoone nurgad, soklid ja aknaorvad.