Terrassipõranda paisumisvuugid

Terrassipõranda paisumisvuugid

Kuidas neid projekteerida ja paigaldada

Pole kahtlust, et terrass ei ole midagi vähemat kui eluruumi laiendus, koht lõõgastumiseks ja inimestega kokkusaamiseks. Kui vaid põrandasse tehtud korralikud paisumisvuugid.

Suurte ülesannetega kaasneb suur vastutus: terrass peab vastu pidama igasugusele ilmale, olgu siis tegemist kuuma päikese või lumekuhjadega. Seetõttu ei ole terrassi projekteerimisel hoolikus kunagi liiast. Iga viga ja äraproovitud põhimõtetest kõrvalekaldumine tuleb varem või hiljem päevavalgele. Ja kellele meeldib, et talle sel viisil tema kergemeelsevõitu suhtumist meelde tuletatakse?

Veidi teadust? Aga palun!

Aluspõrand allub kahte tüüpi kokkutõmbumisele:

 1. Keemiline ja füüsikaline kokkutõmbumine tuleneb vee ja tsemendi sidestumisest hüdratsiooniprotsessi käigus, samuti liigsest aurumisest. 50-70% kokkutõmbumisest on keemiline/füüsikaline, mis saavutab pärast põranda valamist 100% väärtuse vaid iga 1-3 aasta tagant.
 2. Soojuslik kokkutõmbumine tuleneb terrassipinna temperatuurimuutustest, mis kanduvad üle otse aluspõrandale. Äärmuslike -30°C talviste kuni +70°C suviste temperatuuride korral võib soojuslik deformatsioon olla märkimisväärne. 2,5 mm kõikumine 2,5 m aluspinna kohta pole midagi ebatavalist.

Ka suurus loeb

Pindala poolest võib terrassid jaotada kaheks:

 1. suured mitmesaja kuni -tuhande ruutmeetrised
  Suurte terrasside (näiteks avalike) aluskihid on tavaliselt sarrustatud terasvõrgu või -kiuga - nii suuruse kui suure koormuse tõttu.
 2. väikesed peamiselt eramuterrassid, mille pindala on mõnikümmend ruutmeetrit
  Väikeste terrasside aluskiht tehakse enamasti ilma sarrustuseta.

Erinevad paisumise liigid

Üldiselt võib terrassil esineda järgmist liiki paisumist:

 1. hoone konstruktsiooni paisumine, mis tuleneb samast ristlõikest läbi kogu kõrguse ja mis kandub üle terrassi konstruktsioonielementidele.
 2. aluskihi paisumine, mis toimub kogu paksuses
 3. pinnakihtide (aluskiht, isolatsioon, keraamiline kate) ja erineva soojuspaisumisega komponentide vuukide vaheline paisumine.

Põranda erinevate paisumisvuukide ülesanded:

 1. Kõiki terrassikihte läbivad põranda paisumisvuugid, mis tekitavad vahed. Nii saab põrand horisontaalselt ja vertikaalselt piiratult liikuda. Nende ülesanne on kompenseerida välistingimustest (temperatuurimuutused, päikesekiirgus jne) põhjustatud valatud põranda lineaarliikumine.
 2. Perimeetril kulgevad paisumisvuugid eraldavad põranda muudest konstruktsioonielementidest (seinad, postid jne), et aluskiht saaks vabalt deformeeruda. Nad kompenseerivad ka külgnevate hooneosade soojusliikumist. Pange tähele: perimeetril kulgevate paisumisvuukide moodustamine, painutades horisontaalse isolatsioonikihi hoone seinale üles, pole ideaalne, sest puudub põranda deformeerumist võimaldav vahe. Õhukesest bituumenkilest või ehituspaberist ei piisa.
 3. Muude komponentidega (serva- ja katuseäravoolud jne) külgnevad põranda paisumisvuugid peavad olema üle 5 mm laiused. Kõige parem on täita nad elastse sobiva läbimõõduga polüetüleennööril põhineva tihendusmassiga.

1. foto: Ilma soojuspaisumisvuukideta suure terrassi pind. Näha on parandused nagu väljavahetatud plaadid. Need on tehtud esimesel kolmel kasutusaastal.

2. foto: Aluskihi kalle pole õige. Nii tekivad lombid, mis viib nakke kadumiseni nii külma kui segu murenemise tõttu.

 

Terrassi paisumisvuukide vaheliste alade ehitamisel pidage silmas:

a) paisumisvuugi laiust, tagamaks aluspõranda vaba lineaardeformatsiooni

b) spetsiaalset täidist, mis tagab paisumisvuukide õhutiheduse soojusdeformatsiooni tõttu liikumisel.

Hea idee võib olla korrata paisumisvuuke keraamiliste plaatide aluskihis. Vastavalt soojusdeformatsiooni ulatusele võib nad täita polüuretaanhermeetikuga, mis on vastupidav muutuvatele atmosfääritingimustele ja UV-kiirgusele, väga elastne ning vananemiskindel.

3. foto: Keraamiliste plaatide alla tungiv vihmavesi hävitab siduvad materjalid. Näha on segu küljest lahti tulnud plaadid, mis moodustavad kohtades, kus ei kasutatud kahepoolset meetodit, "kärje". Vesi läheb plaatide alustesse tühikutesse ja nad tulevad miinuskraadidel lahti.

 

Paisumisvuugi laiust või hermeetiku liiki planeerides pidage meeles:

Kandes materjali peale u +20 °C juures võivad miinimum- ja maksimumtemperatuurid talvel 50 °C võrra erineda. Sellistes tingimustes tehtud 10 mm vuuk võib talvel 15 mm laiuseks kasvada ja suvel 5 mm laiuseks kahaneda. ±50% paisuva hermeetiku kasutamine hoiab paisumisvuugi õhitihedana.

4. ja 5. foto: Vasemal on terrassiastmete keraamiline kate lagunenud. Põhjused: kasutati vuugisegu ja plaadid paigaldati isoleerimata põrandale. Paremal: enne mineraalse hüdroisolatsiooni tegemist kasutati mittesüsteemset linti, mis ei pidanud aluselises keskkonnas vastu.

6. foto: Sokliplaadi ülaserva tihendamine valesti lastud silikooniga. Üsna varsti tuleb plaat põrandalt lahti.

 

Kui vuukidevaheline ala on suur, võib segu osutuda keraamiliste plaatide soojusdeformatsiooni jaoks ebapiisavalt elastseks. Üksikud enne tahenemist tsemendiseguga kinnitatud plaadid moodustavad kettasarnase konstruktsiooni, mis ei suuda suuri soojuspingeid kompenseerida. Lahendus: tehke igale alale nn näivpaisumisvuugid, rajades ühele pinnale veel kaks, kolm või neli u 6-8 m2 ala. Täitke liitekohad silikoonhermeetikuga. Nii jaguneb suur pind väiksemateks, kompenseerides keraamiliste plaatide soojusdeformatsiooni.

7. foto: Trepiastme puhul on kasutatud põhiisolatsiooni. Kõigepealt põhjustab see vuukides soolakirme tekkimist ning hiljem hakkab segu murenema ja plaadid tulevad lahti.

 

Pöörake erilist tähelepanu sellele, kuidas keraamilised plaadid aluse külge kinnituvad. Nad ei tohi toetuda terrassi horisontaalkattele, vaid tuleb deformatsiooni võimaldamiseks paigaldada 3-5 mm kõrgemale. Alusplaadi ja terrassipinna vaheline tühi ruum täidetakse polüuretaanhermeetikuga. Nii ei pääse vihmavesi alusplaadi ülaserva ja seina vahele ega põhjusta plaadisegu külmakorrosiooni.