Fassaadide paisumisvuukide hüdroisolatsioon

Fassaadide paisumisvuukide hüdroisolatsioon

Kuidas vältida levinud vigu

Suure ehitise fassaadi puhul tuleb kasutada paisumisvuuke. Need sooned tagavad temperatuurimuutuste korral elastsuse. Ärge unustage paisumisvuuke õigesti tihendamast.

Kahjuks ei pöörata alati vajalikku tähelepanu fassaadi atmosfäärimõjude eest tihendamisele ja kaitsmisele. Selle probleemi kahe silma vahele jätmine võib põhjustada energiakadu, liigniiskust ja tõsiseid fassaadikahjustusi.

SOOJUSTUSSÜSTEEMI PAISUMISVUUKIDE TEGEMINE JA TIHENDAMINE

Paigaldage soojustuspaneelid piki olemasolevaid paisumisvuuke, jättes nende vahele u 10-20 mm vahe. Vastasel korral võib vesi talvel isolatsioonikihti imbuda ja külmudes selle paisuma panna, kahjustades tõsiselt fassaadi. See võib juhtuda ka hoone staatika tagajärjel ehk tihendatud vuukide laiuse muutumisel konstruktsiooni liikumise tulemusena.

Pärast soojustuspaneelide paigaldamist kandke paisumisvuugist mõlemale poole u 20 cm laiuselt segu. Selleks võib kasutada segukammi (10x10 mm). Seejärel vajutage vahesse profiilriba ja elastne lint. Seadke pealekantud lint vuugi laiuselt ning täitke, soojustage ja tihendage. Kui segu paisub või tõmbub kokku, liigub ka lint. Lükake profiili klamber koos sarrustuvõrguga pealekantud segusse ja täitke kogu konstruktsioon. Paisumisvuugi sulgemiseks võib kasutada ka polüuretaantihendit.

Suruge 20% vuugist suurema läbimõõduga ümarprofiil vuugi laiusest 60-80% sügavusele, säilitades ühtlast sügavust. Seejärel sulgege vuuk.

Kui isolatsioonikiht on tahenenud, võib paisumisvuugile kanda elastse katte vuugiprofiili näol. Paisumisprofiili vahelisse ruumi paigaldatakse elastne PU-nöör. Vajutage ümmargune (vuugist 20% laiem) vahtprofiil vuugi laiusest 60-80% sügavusele. Katke nöör PU-hermeetikuga (näit. CS 29) või kummiprofiiliga. Enne värvimist kinnitage servade kaitseks vuugist kummalegi poole teip.

PU-nöör soovitatakse kanda peale käsi- või pneumaatilise püstoliga. Täitke vuugid pidevalt tööd katkestamata ja tühikuid jätmata.

Öelge vahule ei

Kuigi mõned ehitajad peavad PU-vahtu universaalseks, ei ole selle kasutamine paisumisvuukide tihendamiseks mõistlik. Liiga sageli unustatakse selle põhipuudus: süstemaatiline päikesekiirguse ja vee mõjul lagunemine. Paisumisvuukidesse kantud katmata vaht lihtsalt kaob teatud aja jooksul, niiskus pääseb plaadi alla ja hävitab fassaadi.

See on esimene meetod: CS 40 PU-nööri ja selle peal spetsiaalse kummiprofiili kasutamine (värvitakse pärast kuivamist üle):

All - see on teine meetod - kolmandal pildil on vuuk täidetud CS 29-ga ja CS 40 (PU-nöör) puudub: